Art. 184 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 184 - czas trwania ochrony dla oznaczenia geograficznego

1. Na oznaczenie geograficzne może być udzielone prawo z rejestracji.

2. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link