Art. 189 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 189 - przeniesienie praw dot. oznaczenia geograficznego

Uprawniony z tytułu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne może przenieść swoje uprawnienia na inną organizację lub organ na podstawie porozumienia, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 176 ust. 2-4. Wpisu do rejestru powyższej zmiany dokonuje się na wniosek.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link