Art. 18a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 18a - ciężar dowodu a czyn nieuczciwej konkurencji

Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link