Art. 19 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 19 - dowód pierwszeństwa

1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).

2. Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymagania określone w ustawie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link