Art. 190 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 190 - litera G jako "zarejestrowane oznaczenie geograficzne"

Uprawnieni do oznaczania towarów zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym mogą wskazać, że oznaczenie to zostało zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia: „Zarejestrowane oznaczenie geograficzne” albo litery „G” wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link