Art. 191 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 191 - przesłanki unieważnienia oznaczenia geograficznego

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link