Art. 193 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 193 - interes publiczny a prawa do oznaczenia geograficznego

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może, w interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne bądź o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tego prawa albo przystąpić do toczącego się postępowania.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link