Art. 194 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 194 - data wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa z rejestracji. Data wygaśnięcia prawa z rejestracji powinna być potwierdzona w decyzji.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link