Art. 198 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 198 - kiedy topografia będzie uznana za oryginalną?

1. Topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania.

2. Na topografię składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link