Art. 19b - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 19b - urząd skarbowy, zgłoszenie

§ 1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

§ 2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19c i art. 19d.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link