Art. 19e - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 19e - wyłączenie zastosowania przepisów ustawy

Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a-19d oraz art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem że właściciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link