Art. 201 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 201 - twórca topografii a prawo do wynagrodzenia

Twórca topografii ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tej topografii przez przedsiębiorcę. Przepisy art. 22 i 23 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link