Art. 202 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 202 - treść zgłoszenia topografii układu scalonego

1. Zgłoszenie topografii powinno zawierać:

1) podanie;

2) materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii;

3) oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia.

2. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający nie ma obowiązku ujawniania informacji, które stanowią tajemnicę produkcyjną lub handlową, chyba że są one niezbędne do identyfikacji topografii.

3. Zgłoszenie topografii może dotyczyć tylko jednego rozwiązania.

4. Zgłoszenie topografii, które obejmuje co najmniej podanie oraz część wyglądającą na materiał identyfikujący topografię, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link