Art. 204 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 204 - odmowa udzielna rejestracji topografii układu scalonego 

Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli stwierdzi przeszkody do jego uzyskania, które nie mogą być usunięte. Przepis art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link