Art. 207 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 207 - poufność zgłoszenia rejestracji topografii układu scalonego

1. Przed udzieleniem prawa z rejestracji Urząd Patentowy nie udziela informacji o zgłoszeniu osobom nieuprawnionym bez zgody zgłaszającego.

2. Materiał identyfikujący topografię nie jest ujawniany bez zgody uprawnionego także po udzieleniu prawa z rejestracji.

3. Przepis ust. 2 nie stanowi przeszkody do ujawnienia dokumentacji na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości oraz stronom sporu co do ważności udzielonego prawa lub co do naruszenia prawa.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link