Art. 209 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 209 - jakie przepisy należy stosować do zgłaszania topografii układu scalonego?

1. Do zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszenia topografii stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 31 ust. 4, art. 32, 36-37, 39, 41, 42 i 46.

2. Wprowadzanie zmian w zgłoszeniu w toku jego rozpatrywania nie może dotyczyć zmian dokonanych w samej topografii.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link