Art. 21 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 21 - przyjęcie prawa twórcy przez przedsiębiorcę

W przypadku przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod warunkiem przyjęcia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link