Art. 212 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 212 - naruszenie

1. Prawo z rejestracji narusza osoba, która bez zgody uprawnionego:

1) reprodukuje w całości lub części chronioną topografię, z wyjątkiem reprodukowania tej części, która nie spełnia wymogu oryginalności określonego w art. 198;

2) importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób wprowadza do obrotu kopię chronionej topografii, układy scalone wytworzone przy użyciu takiej kopii, a także wyroby zawierające takie układy scalone.

2. Reprodukowanie topografii polega na jej odtworzeniu w układzie scalonym na podstawie wzorca, dokumentacji lub analizy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link