Art. 217 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 217 - obrót w dobrej wierze a prawo z rejestracji topografii układu scalonego

Nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji topografii import lub wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego bezprawnie wykorzystaną topografię przez osobę działającą w dobrej wierze. Po uzyskaniu informacji o istnieniu ochrony tej topografii dalsze prowadzenie działalności handlowej w tym zakresie jest możliwe tylko za zgodą uprawnionego. Towary posiadane lub zamówione przed uzyskaniem takiej informacji można wprowadzić do obrotu pod warunkiem zapłaty uprawnionemu kwoty odpowiadającej opłacie licencyjnej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link