Art. 219 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 219 - niezależny twórca a prawo z rejestracji topografii układu scalonego

1. Uprawniony nie może dochodzić swoich praw w odniesieniu do innej identycznej topografii, jeżeli została ona stworzona niezależnie przez osobę trzecią.

2. Jeżeli dwie topografie są identyczne w całości lub części, domniemywa się, że topografia, która mogła być reprodukcją topografii wcześniej zgłoszonej w Urzędzie Patentowym lub wcześniej jawnie wprowadzonej do obrotu, jest jej reprodukcją.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link