Art. 220 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 220 - okres ochronny topografii układu scalonego

Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link