Art. 221 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 221 - jakie przepisy należy stosować do rejestracji topografii układu scalonego?

1. Do prawa z rejestracji topografii stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 67, 68, 72, 74, 75, 76-79, 81-90 i 92.

2. Prawo z rejestracji topografii wygasa również po piętnastu latach od jej dokonania i utrwalenia, jeżeli okres ten upływa wcześniej niż okres, na jaki zostało udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie była w tym czasie wykorzystywana w celach handlowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link