Art. 227¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 227¹ - wstrzymanie wydania dokumentu a opłata za jego wydanie

Urząd Patentowy wstrzyma wydanie dokumentu patentowego, dodatkowego świadectwa ochronnego, świadectwa ochronnego lub świadectwa rejestracji do dnia uiszczenia opłaty za publikację, o której mowa w art. 227.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link