Art. 230 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 230 - kto określa sposób prowadzenia rejestrów?

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestrów, warunki i tryb dokonywania w nich wpisów, sposób i tryb przeglądania rejestrów oraz wydawania z nich wyciągów. Określenie tego sposobu, warunków i trybu powinno sprzyjać wykorzystaniu nowoczesnych technik udostępniania informacji, jednakże nie może tworzyć nadmiernych, ponad potrzebę utrudnień dla uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link