Art. 231¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 231¹ - kto określi formy dokumentów dot. prawa ochronnego?

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu patentowego, dodatkowego świadectwa ochronnego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa ochronnego na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego, świadectwa rejestracji topografii i dowodu pierwszeństwa, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy i treści dokumentów potwierdzających uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji albo pierwszeństwo.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link