Art. 233¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 233¹ - Biuletyn Urzędu Patentowego

O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, w zakresie wskazanym w art. 146¹ ust. 1 i 3 oraz art. 1526b ust. 1 i 2, a także o wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 oraz art. 15217 ust. 1, ogłasza się w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link