Art. 234 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 234 - inne komunikaty ogłaszane w "Wiadomościach Urzędu Patentowego"

Inne niż wymienione w art. 232, art. 233 i art. 233¹ ogłoszenia określone w ustawie, akty o charakterze urzędowym oraz komunikaty zamieszcza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link