Art. 235 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 235 - strona w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

1. (uchylony)

2. Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link