Art. 239 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 239 - jednostka świadcząca usługi w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

W razie upoważnienia przez stronę do działania w postępowaniu przed Urzędem Patentowym jednostki świadczącej usługi w tym zakresie i złożenia oświadczenia przez kierownika tej jednostki, wskazującego zatrudnionego w niej rzecznika patentowego jako upoważnionego do działania, oświadczenie takie uważa się za pełnomocnictwo.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link