Art. 240 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 240 - substytucja w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

1. Pełnomocnik, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 236 ust. 2, może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucja).

2. Przy dokonywaniu czynności zachowawczych nie jest wymagane pełnomocnictwo od drugiego współuprawnionego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link