Art. 244¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 244¹ - wezwanie do usunięcia braków w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę postanowieniem do usunięcia braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link