Art. 246 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 246 - sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego

1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.

2. Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link