Art. 248 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 248 - skarga do sądu administracyjnego na postanowienia Urzędu Patentowego

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link