Art. 248 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 248 - skarga do sądu administracyjnego na postanowienia Urzędu Patentowego

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link