Art. 249 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 249 - skarga do sądu administracyjnego a Izba Odwoławcza

1. Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia zasadności otrzymanej skargi.

2. W wyniku rozpatrzenia skargi Urząd Patentowy uwzględnia ją w całości albo przekazuje sądowi administracyjnemu odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link