Art. 24a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 24a - organizacja i kierownictwo sprzedażą lawinową

Kto organizuje system sprzedaży lawinowej lub takim systemem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link