Art. 25 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 25 - wypowiedzenie przez gminę

Gmina może wypowiedzieć najemcy umowę najmu socjalnego lokalu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli uzyskał on tytuł prawny do innego lokalu i może go używać.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link