Art. 250 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 250 - skarga a wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Patentowego

Wykonanie decyzji lub postanowienia może być na skutek wniesienia skargi, o której mowa w art. 248, wstrzymane przez Prezesa Urzędu Patentowego również wtedy, gdy wstrzymanie takie nie nastąpiło z mocy prawa albo w wyniku postanowienia sądu administracyjnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link