Art. 253¹ - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 253¹ - dowód z opinii biegłego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

Przy ocenie spełniania warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego, dodatkowego prawa ochronnego i prawa z rejestracji nie stosuje się dowodu z opinii biegłego, chyba że Urząd Patentowy uzna taki dowód za niezbędny.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link