Art. 254 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 254 - skarga nadzwyczajna na prawomocne orzeczenie Urzędu Patentowego

Na prawomocne orzeczenie Urzędu Patentowego, kończące postępowanie w sprawie, a rażąco naruszające prawo, Prezes Urzędu Patentowego, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link