Art. 255² Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 255² - odpisy dla stron w postępowaniu spornym

1. Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania spornego odpisy wniosku, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek.

2. Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych pism składanych przez strony postępowania spornego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link