Art. 255(10) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 25510 - postanowienia z posiedzeń niejawnych w postępowaniu spornym

1. Postanowienia i decyzje wydane na posiedzeniu niejawnym nie podlegają ogłoszeniu.

2. Do postanowień i decyzji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 2558 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link