Art. 255(11) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 25511 - postępowanie sporne a odpowiednie stosowanie przepisów I

Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 242 i 243.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link