Art. 255(12) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 25512 postępowanie sporne a odpowiednie stosowanie przepisów II

Przepisy art. 255¹-25511 stosuje się odpowiednio do spraw, o których mowa w art. 255 ust. 1 pkt 9, z wyłączeniem przepisów dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania spornego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link