Art. 255(4) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 2554 - niewłaściwość Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku w trybie postępowania spornego, wydaje w tej sprawie postanowienie.

2. Jeżeli wnioskodawca wycofał wniosek przed rozprawą, Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link