Art. 255(5) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 2555 - postępowanie sporne a zasada jawności

1. Rozprawa jest jawna, chyba że postępowanie sporne dotyczy wynalazku tajnego lub wzoru użytkowego tajnego.

2. Jeżeli rozpatrzenie sprawy wymaga powoływania się przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów, jawność rozprawy może być wyłączona - w drodze postanowienia - w całości lub w części. Wyłączenie nie może obejmować obecności stron na rozprawie.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link