Art. 255(7)- Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 2557 - decyzja Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym

1. Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję.

2. Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.

3. Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy, może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem.

4. Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.

5. Zdanie odrębne nie podlega ogłoszeniu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link