Art. 255(9) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 2559 - ogłoszenie decyzji Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym

1. Decyzje Urzędu Patentowego podlegają ogłoszeniu, z zastrzeżeniem art. 25510 ust. 1.

2. Decyzję ogłasza się bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy.

3. Ogłoszenie decyzji może być odroczone na czas do 2 tygodni, o czym przewodniczący składu orzekającego ogłasza, podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link