Art. 257 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 257 - postępowanie sporne a skarga do sądu administracyjnego

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255, stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link