Art. 258 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 258 - postępowanie sporne a skarga nadzwyczajna

Do prawomocnych orzeczeń Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255, przepis art. 254 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link