Art. 262 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 262 - zakres działania Urzędu Patentowego

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego, uwzględniając w szczególności jego zadania i kompetencje, a także zasady i formy współdziałania Urzędu z innymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w sprawach objętych jego zakresem działania.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link